سلام y625-u32 هارد تعویض شده با hua سریال رایت میشه ولی با ریست سریال اول null میشه.لطفا کمک و راهنمایی کنید.ممنون