با احترام
در صورت امکان نحوه ترمیم سریال این مدل بعد از تعویض هارد رو با باکس هوا توضیح دهید . گوشی در حال حاضر سریال و بیس باند دارد اما سریال خود گوشی نیست میخوام سریال خودش رو بزنم امکانش هست؟