اگه امکانش هس به صورت کامل اموزش رایت بزارید
با تشکر