یه lg d855 مشکل بوت داره درایور 9008 شناسایی میشه . فایل دامپ ندارم براش . روش ترمیم رو میخواستم با hqt همراه فایل ممنون